DesignStrategiUtvecklingUtvecklingDesignStrategi

Raket är en digitalbyrå i Göteborg

som formar, förverkligar och förvaltar skräddarsydda digitala produkter för företag som vill fungera, sälja eller göra bättre med hjälp av webben.

Vad vi gör

Webbyrå, digitalbyrå, teknikpartner. Oavsett vad vi kallar oss använder vi våra kompetenser inom strategi, design och utveckling för att ta fram och vårda digitala lösningar på och omkring webben. Byggda från grunden, med behovsstyrda teknik- och formval, är de produkter vi tillsammans skapar, gjorda för att växa i — och växa med.

Vi får
komplex teknikvarumärkeAPI:er
och
kommunikatione-handelmänniskor
att
mötas i någotväxa ihopdra nytta av
större än delarnautan friktionvarandra

Varför Raket?

Vi startade Raket med visionen att fylla en sweet spot mellan marknads-, sälj- och IT-avdelning. Men lika mycket för att långsiktigt försöka bygga ett företag som bygger på demokrati, transparens och ödmjukhet.

Genom att prata, skratta, arbeta, fundera, bygga, testa och utvecklas tillsammans försöker vi forma ett bolag, en arbetsplats och en gemenskap som blir lite bättre hela tiden. Ett Raket som alltid ska vara:

Vi bollar, utmanar och samarbetar i långsiktiga partnerskap.

Som företag med en digital yta som central nerv i sin verksamhet, blir relationen med den digitala partnern avgörande. Vi tror på vikten av ett ömsesidigt prestigelöst samarbete – där vi med tydlig kommunikation och transparens kan agera som kollegor, inte en leverantör.

På så sätt tror vi att det löpande digitala arbetet blir en organiskt växande del av hela verksamheten. Så att alla internt kan känna sig delaktiga i utvecklingen.

Våra uppdragsgivare

Under det senaste decenniet har vi samarbetat med hundratrals organisationer. Vissa vitt, brett och länge – andra i kortare projektform.

Newbody Family

Samarbeten i urval

Design, utveckling och förvaltning av webbplats, självservice och interna kundtjänstverktyg.

Design, utveckling och förvaltning av webbplats, självservice och interna kundtjänstverktyg.

Teknisk och digital strategi, design, utveckling och förvaltning av webbplats, e-handel och användarportal.

Teknisk och digital strategi, design, utveckling och förvaltning av webbplats, e-handel och användarportal.

Digital strategi, design, utveckling och förvaltning av webbplatser och digitala tjänster.

Digital strategi, design, utveckling och förvaltning av webbplatser och digitala tjänster.

Webbstrategi, UX- och UI-design av domstol.se

Webbstrategi, UX- och UI-design av domstol.se

Digital design och utveckling av newsec.com

Digital design och utveckling av newsec.com

Design och utveckling av Nextconomy.se

Design och utveckling av Nextconomy.se

Webbplatser för Wallmans, Golden Hits, Hamburger Börs, Vallarna med flera.

Webbplatser för Wallmans, Golden Hits, Hamburger Börs, Vallarna med flera.

Digital design och utveckling av projektet Park Central.

Digital design och utveckling av projektet Park Central.

Design och utveckling av briongruppen.se

Design och utveckling av briongruppen.se

Utveckling på och förvaltning av autodesk.com

Utveckling på och förvaltning av autodesk.com

Design och utveckling av e-handeln ecoride.se

Design och utveckling av e-handeln ecoride.se

Varumärke, design och utveckling för mullvad.net

Varumärke, design och utveckling för mullvad.net

Design, utveckling och förvaltning av e-handel och webbplats.

Design, utveckling och förvaltning av e-handel och webbplats.

Design, utveckling och förvaltning av webbplats.

Design, utveckling och förvaltning av webbplats.

Utveckling av kampanjwebbplats för ESC 2013.

Utveckling av kampanjwebbplats för ESC 2013.

Strategi, design, utveckling och förvaltning av e-handel.

Strategi, design, utveckling och förvaltning av e-handel.

Strategi, design och utveckling av digital läroplattform för Doklet.

Strategi, design och utveckling av digital läroplattform för Doklet.

Design och utveckling av addpro.se och addpro.dk

Design och utveckling av addpro.se och addpro.dk

Design och utveckling av ackordscentralen.se

Design och utveckling av ackordscentralen.se

Strategi, design, utveckling och förvaltning av webbplatser.

Strategi, design, utveckling och förvaltning av webbplatser.

Design och utveckling av webbplats.

Design och utveckling av webbplats.

Design och utveckling av webbplats.

Design och utveckling av webbplats.

Design och utveckling av webbplats och forskarportal för JMG.

Design och utveckling av webbplats och forskarportal för JMG.

Design och utveckling av goteborgssparvagar.se.

Design och utveckling av goteborgssparvagar.se.

Design, utveckling och förvaltning av webbplats för Hogia Small Office.

Design, utveckling och förvaltning av webbplats för Hogia Small Office.

Design och utveckling av kampanjwebbplats för IKEA.

Design och utveckling av kampanjwebbplats för IKEA.

Design och utveckling av webbplatsnätverk för utvecklingsprojekt.

Design och utveckling av webbplatsnätverk för utvecklingsprojekt.

Design och utveckling av webbplatser och intranät.

Design och utveckling av webbplatser och intranät.

Varumärke, design och utveckling av webbplats.

Varumärke, design och utveckling av webbplats.

Design och utveckling av webbplats.

Design och utveckling av webbplats.

Design och utveckling av webbtjänst för uthyrning.

Design och utveckling av webbtjänst för uthyrning.

Design och utveckling av webbplats.

Design och utveckling av webbplats.

Varumärke, design och utveckling av webbplats.

Varumärke, design och utveckling av webbplats.

Design, utveckling och förvaltning av webbplats.

Design, utveckling och förvaltning av webbplats.

Design och utveckling av varumärkesportal och eventwebbplatser.

Design och utveckling av varumärkesportal och eventwebbplatser.

Design och utveckling av webbplats.

Design och utveckling av webbplats.

Design och utveckling av digitala årsredovisningar.

Design och utveckling av digitala årsredovisningar.

Design och utveckling av digital tjänst för löpanalys.

Design och utveckling av digital tjänst för löpanalys.

Letar du efter en digitalbyrå eller en ny arbetsplats? Hör av dig!