Hundra tusen webbshoppar
åt Newbody Family

Plus några webbplatser, en
kundportal och en komplett
digital infrastruktur.

Newbody Family

Om Newbody

Sedan 1987 har Newbody Family hjälpt föreningar och skolklasser att nå sina drömmar genom att sälja företagets omtyckta produkter. Under åren har Newbody fortsatt att utveckla sitt erbjudande, addera varumärken och försäljningskanaler.

Sättet som Newbody säljer sina produkter skiljer sig kraftigt från hur andra företag gör. 1000-tals klasser, lag och klubbar agerar som återförsäljare och säljer till släkt och vänner. Dels med hjälp av en klassisk tryckt katalog och dels genom en egen skräddarsydd webbshop.

Som utgångspunkt hade Newbody valt ett monolitiskt system i e-handelsplattformen Magento 1. För att stödja det ovanliga distributionssättet har plattformen behövt modifieras en hel del.

Till den här plattformen var även landningssidor, beställningsformulär, kundtjänst kopplade, på insidan var även bland annat logistik, returhantering och CRM integrerade.

När vi kom in i bilden var grundproblemet att Newbody hade en för gammal applikation. Magento skulle inom om några månader nå s k end-of-life, när utvecklaren bakom inte längre uppdaterar applikationens kodbas. Förutom att det då inte längre läggs till ny och uppdaterad funktionalitet öppnar det upp för sårbarheter i koden.

Kunde det vara så att Raket kunde hjälpa Newbody att uppdatera applikationen till en nyare version eller fanns det en ännu bättre lösning att gå på?

Behovsanalys

Vi började med att göra en bred analys för att vara säkra på att vi fångade upp fler behov än de rent tekniska. Genom intervjuer med intressenter och samarbetspartners inom allt från marknadskommunikation, sälj, IT och logistik till användarintervjuer och tester samt inventering av digitala ytor och kvantitativa analyser kunde vi forma en mer komplett bild av behoven.

Lösningen och utrullning

En möjlig lösning som varit med från början av projektet var att helt enkelt uppdatera plattformen till en senare version. Men då skulle Newbody fortfarande vara fast i en monolitisk och därmed trögrörlig plattform, något som behovsanalysen visat inte var önskvärt.

Om vi skulle välja den vägen krävde det också att allt utvecklingsarbete behövde göras i ett enda svep innan alla digitala kontaktytor kunde bytas ut. Det skulle i så fall ta lång tid innan en lansering skulle kunna ske och börja ge effekt.

Istället valde vi att gå headless och använda oss av mikrotjänster.

Genom att dela upp de identifierade behoven och istället koppla ihop flera, små specialiserade tjänster vann vi flera fördelar. Vi kunde undvika framtida problem där ett system blivit daterat och bara byta ut den del som inte längre höll måttet. Samma sak om nya behov uppstod som inte längre matchas av plattformen.

Det här vägvalet gjorde det också möjligt att lansera plattformen bit för bit utan att totalen behövde vara 100% klar, vilket gjorde att plattformen började ge resultat från början.

Från Newbodys shop som visar en produkt och produktlistningen i mobilt format
Från Newbodys shop som visar en produkt
Newbodys sida för att starta försäljning
Newbodys sida för att starta försäljning