Park Central

Hur bygger man en webbplats för något som inte finns?

Park Central

Bakgrund

Rubrik om bakgrunden

IT-utvecklingen är under ständig, ja, utveckling. Digital marknadsföring har blivit allt mer sofistikerat och fragmenterad. Ens affär flyttar i större utsträckning ut på nätet, och ens digitala närvaro blir allt mer splittrad genom framväxten av sociala media och andra digitala ytor. Från att man startat med en hemsida är det inte ovanligt att det sedan rullat på med egen e-handel, digitala produkter, CRM-verktyg, analystjänster, nyhetsbrev, sociala media-kanaler, osv, osv. Puh!

Samtidigt rullar teknikutvecklingen framåt. Nya programmeringsspråk och allt fler specialiserade tjänster som löser uppgifterna snabbare dyker upp.

För att hänga med har många företag som var tidigt ute och startat med kanske ett verktyg för att sköta all sin digitala marknadsföring lagt till funktionalitet allt eftersom behov och krav ökat. Man har byggt på och på men finner sig snart i en återvändsgränd. Man får svårt att ha det tempo man önskar kring innovation och kommunikation. Det blir också svårare att hålla ihop alla sina hemsidor, produkter och kommunikationsytor och verkligen dra nytta av dem tillsammans.

Precis den sitsen hade Newbody Family hamnat i.

Om Newbody family

Rubrik om Newbody

Sedan 1987 har Newbody Family hjälpt föreningar och skolklasser att nå sina drömmar genom att sälja företagets omtyckta produkter. Under åren har Newbody fortsatt att utveckla sitt erbjudande, adderat varumärken och försäljningskanaler.

Sättet som Newbody säljer sin produkter skiljer sig kraftigt från hur andra företag gör. 1000-tals klasser, lag och klubbar agerar som återförsäljare och säljer till släkt och vänner. Dels med hjälp av en klassisk tryckt katalog och dels genom en egen skräddarsydd webbshop.

Som utgångspunkt hade Newbody valt ett monolitiskt system i e-handelsplattformen Magento 1. För att stödja det ovanliga distributionssättet har plattformen behövts modifierats en hel del.

Till den här plattformen var även landningssidor, beställningsformulär, kundtjänst kopplade, på insidan var även bland annat logistik, returhantering och CRM integrerade. När vi kom in i bilden var grundproblemet att Newbody hade en för gammal applikation. Magento skulle inom om några månader nå s k end-of-life, när utvecklaren bakom inte längre uppdaterar applikationens kodbas. Förutom att det då inte längre läggs till ny och uppdaterad funktionalitet öppnar det upp för sårbarheter i koden.

Kunde det vara så att Raket kunde hjälpa Newbody att uppdatera applikationen till en nyare version eller fanns det en ännu bättre lösning att gå på?

Från Newbodys shop som visar en produkt och produktlistningen i mobilt format
Från Newbodys shop som visar en produkt
Newbodys sida för att starta försäljning
Newbodys sida för att starta försäljning

Tekniken

Rubrik om teknikvalen

Navet i lösningen blev ett api byggd med Laravel (?) till vilken olika microtjänster kopplades in.