Ny seriös kostym för Svensk Inkasso

Branschföreningen Svensk Inkasso kom till oss med förfrågan om att ta fram en ny webbplats. Den förra var inte bara lastgammal, utan upplevdes även ha uppenbara brister såväl administrativt, visuellt som kommunikativt. I mångt och mycket handlade det om att sidan inte upplevdes förmedla bilden av den seriösa inkassobranschen som man faktiskt har som huvudsyfte att verka för. Raket fick i uppdrag att fram en helt ny design, innehållsstrategi och webbplats med syftet att förmedla just detta.

Letar du efter en digitalbyrå eller en ny arbetsplats? Hör av dig!