Varför Raket?

Vi startade Raket med visionen att fylla en sweet spot mellan marknads-, sälj- och IT-avdelning. Men lika mycket för att långsiktigt försöka bygga ett företag som bygger på demokrati, transparens och ödmjukhet.

Genom att prata, skratta, arbeta, fundera, bygga, testa och utvecklas tillsammans försöker vi forma ett bolag, en arbetsplats och en gemenskap som blir lite bättre hela tiden. Ett Raket som alltid ska vara:

Vi får
komplex teknikvarumärkeAPI:er
och
kommunikatione-handelmänniskor
att
mötas i någotväxa ihopdra nytta av
större än delarnautan friktionvarandra

Vi bollar, utmanar och samarbetar i långsiktiga partnerskap.

Som företag med en digital yta som central nerv i sin verksamhet, blir relationen med den digitala partnern avgörande. Vi tror på vikten av ett ömsesidigt prestigelöst samarbete – där vi med tydlig kommunikation och transparens kan agera som kollegor, inte en leverantör.

På så sätt tror vi att det löpande digitala arbetet blir en organiskt växande del av hela verksamheten. Så att alla internt kan känna sig delaktiga i utvecklingen.

Letar du efter en digitalbyrå eller en ny arbetsplats? Hör av dig!